Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-DIV-4_1_01-Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un espectròmetre de plasma acoblat inductivament amb un detector de masses (ICP-MS)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/31
 • Data de publicació de l'anunci: 18/06/2020 08:09 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/06/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: Abans de l'1 de desembre de 2020
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 132.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 132.000,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat