Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-DIV-4_6_1_01 - Plataforma de Gestió Digital Integrada pel procediment de contractació

Estat: Termini de recepció de consultes tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/13
 • Data de publicació de l'anunci: 18/06/2020 15:10 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/06/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 4 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 220.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 220.000,00 €