Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei d’assistència tècnica a la direcció de les obres de rehabilitació del col·lector del marge dret del riu Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/20
 • Data de publicació de l'anunci: 23/06/2020 11:58 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/09/2020 16:56 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/07/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 12/08/2020 11:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 8 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 53.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 53.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 02/09/2020
 • Número de licitadors participants: 6
 • Empresa adjudicatària: VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 35.500,00 €