Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de cloro líquido para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/26
 • Data de publicació de l'anunci: 09/07/2020 14:30 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/10/2020 17:01 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 06/07/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/09/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 2: 23/09/2020 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.036.032,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 272.640,00 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 16/10/2020
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: BRENNTAG QUÍMICA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 109.056,00 €
 • Empresa adjudicatària: ACIDEKA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 163.584,00 €