Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

P2SJ01800 - Projecte de reforç estructural de les passeres de formigó armat situades a l’edifici dels filtres de carbó de la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/50
 • Data de publicació de l'anunci: 20/07/2020 12:57 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/07/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 6 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 314.950,15 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 314.950,15 €