Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de 7 grupos motobomba de recirculación externa para la EDAR Baix Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/32
 • Data de publicació de l'anunci: 03/09/2020 12:38 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 01/12/2020 15:43 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 01/10/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 04/11/2020 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 4 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 81.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 81.500,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 25/11/2020
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 81.316,97 €