Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo Marco relativo al suministro de cloruro férrico (solución) para las estaciones depuradoras de aguas residuales situadas en el área metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2020/10
 • Data de publicació de l'anunci: 15/09/2020 12:11 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/11/2020 13:30 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 10/09/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/10/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 03/11/2020 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 1 posible prórroga anual
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.438.400,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.016.000,00 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 23/11/2020
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: QUÍMICA DEL CINCA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 325.120,00 €
 • Empresa adjudicatària: KEMIRA IBÉRICA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 157.480,00 €
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.093.470,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat