Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-div-4_6_2_01 - Construcción del respositorio de datos GIS basado en arquitectura ESRI

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/44
 • Data de publicació de l'anunci: 17/09/2020 12:03 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/09/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaración de interés se deberà enviar mediante correo electrónico a la dirección: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 9 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 220.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 220.000,00 €