Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de gas natural para la EDAR Baix Llobregat y la ETAP de Sant Joan Despí de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2020/08
 • Data de publicació de l'anunci: 02/10/2020 11:50 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/12/2020 14:25 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 28/09/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 03/11/2020 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 23 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 560.700,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 560.700,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 16/12/2020
 • Empresa adjudicatària: MULTIENERGIA VERDE, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 466.509,75 €