Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de hidróxido sódico (solución) en cisternas para instalaciones de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2020/12
 • Data de publicació de l'anunci: 21/10/2020 10:24 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/12/2020 16:31 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 16/10/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/11/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 04/12/2020 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.357.176,56 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 376.993,49 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --