Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

T2CAN01000 - Instal·lació nova vàlvula DN1200 c/ Cantàbria-c/Guipúscoa

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/54
 • Data de publicació de l'anunci: 22/10/2020 08:51 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 05/11/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 9 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 389.713,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 389.713,00 €