Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo marco del servicio de recogida, transporte y gestión de los fangos procedentes de las EDARs Baix Llobregat, Gavá-Viladecans y Sant Feliu de Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2020/13
 • Data de publicació de l'anunci: 11/12/2020 09:10 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/01/2021 10:12 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 07/12/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/01/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 25/01/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 8.210.555,29 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 2.280.709,80 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 27/01/2021
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: EDAFO GM, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 3.637.236,08 € (estimació)
 • Empresa adjudicatària: MUNS AGROINDUSTRIAL, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 3.596.299,20 € (estimació)

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat