Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Switches Core It Estacions Depuradores

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/30
  • Data de publicació de l'anunci: 30/10/2020 11:58 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/11/2020 12:00
  • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Mixt
  • Termini d'execució: 3 meses
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 26.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 26.000,00 €