Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Switches Core It Estacions Depuradores

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/30
 • Data de publicació de l'anunci: 30/10/2020 11:58 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/02/2021 09:20 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/11/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 11/01/2021 12:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 3 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 26.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 26.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 05/02/2021
 • Número de licitadors participants: 5
 • Empresa adjudicatària: UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 19.992,16 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat