Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, instalación y puesta en marcha de un analizador de flujo continuo segmentado para el análisis de fósforo total

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/22
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/11/2020 11:33 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/10/2020 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 4 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 25.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 25.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 28/10/2020
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: METROHM HISPANIA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 23.800,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat