Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acord Marc relatiu al servei de recollida, transport i gestió dels fangs atomitzats procedents de l’estació de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí

Estat: Pendent de formalització de contracte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/30
 • Data de publicació de l'anunci: 11/11/2020 14:37 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/04/2021 09:55 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 02/03/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 362.250,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 105.000,00 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 12/04/2021
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: SUEZ RR IWS IBÉRICA, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 180.090,00
 • Empresa adjudicatària: ARVENSE, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 153.956,25

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat