Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Mejora de la desodorización del tratamiento biológico de la EDAR Besós

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/35
 • Data de publicació de l'anunci: 26/11/2020 13:40 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 24/11/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 26/01/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 09/03/2021 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Núm. 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 17 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 6.134.884,66 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 6.134.884,66 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat