Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras de mejora de la desodorización del tratamiento biológico de la EDAR Besós

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/34
 • Data de publicació de l'anunci: 01/12/2020 10:16 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/04/2021 12:58 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 24/11/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/01/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 25/02/2021 10:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 18 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 235.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 235.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 08/04/2021
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 146.807,00 €