Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-B03-2_2_08 - Renovación tuberías de hormigón armado con camisa de chapa de pequeño diámetro: DN500 mm en las calles K, 6 y A de Mercabarna. Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/74
 • Data de publicació de l'anunci: 21/12/2020 12:23 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/04/2021 17:50 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 16/12/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/01/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 08/04/2021 09:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: Lote 1: 15 semanas / Lote 2: 16 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.971.054,33 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --