Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de mantenimiento del entorno Micro Focus y los componentes satélite de la plataforma que soporta la aplicación comercial (SICAB) de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/76
 • Data de publicació de l'anunci: 25/01/2021 11:55 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/05/2021 17:37 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 20/01/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 03/03/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 27/04/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas
 • Altra informació rellevant: Cambio fecha límite presentación ofertas: 03/03/2021 / Esmena PCP i PPT /

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 1 posible prórroga anual
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 775.800,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 400.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 05/05/2021
 • Empresa adjudicatària: HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 400.000,00 €