Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y montaje de tornillos de Arquímedes de la EBAR Bac de Roda

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/38
 • Data de publicació de l'anunci: 04/02/2021 08:28 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/05/2021 13:11 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 01/02/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/03/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 14/04/2021 10:30 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 40 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 900.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 900.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 05/05/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 890.100,00 €