Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de membranas de osmosis inversa de reposición para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/55
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 02/02/2021 16:02 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/01/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 664.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 664.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 28/01/2021
 • Empresa adjudicatària: PEAK SPAIN, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 640.000,00 €