Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro e instalación de sistemas de seguridad en la EDR de Sant Boi de Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/05
 • Data de publicació de l'anunci: 09/02/2021 11:21 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 17/05/2021 17:01 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 04/03/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 14/04/2021 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 6 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 27.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 27.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 28/04/2021
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: TECHCO SEGURIDAD, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 21.812,22 €
 • Altra informació rellevant: 4 semanas