Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres del Projecte de desmuntatge de la coberta existent i construcció nova coberta, i sistema de desodorització de l’EBAR SANT ADRIÀ DE BESÒS

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/01
 • Data de publicació de l'anunci: 14/02/2017 17:09 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/03/2017 13:45 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/02/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 09/03/2017 10:00 Lloc obertura pública: Carrer General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Tal i com es preveu a la lletra S) del Quadre-Resum de Característiques, s’ha modificat la data d’obertura pública de les ofertes (Sobre núm. 3)

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 37 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 283.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 283.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 20/03/2017
 • Empresa adjudicatària: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 277.565,51 €