Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Renovación de CCM de la decantanción secundaria y CCM de fangos de la EDAR Sant Feliu de Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/03
 • Data de publicació de l'anunci: 24/02/2021 15:53 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 19/02/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/04/2021 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 16 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 277.605,00 €
 • Pressupost de licitació, amb IVA: 277.605,00 €
 • Lots: