Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacció de l’estudi d’alternatives d’elements de retenció pels sobreeixidors associats a l’EBAR de Sant Adrià del Besòs

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/07
  • Data de publicació de l'anunci: 26/02/2021 12:58 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 26/03/2021 12:00
  • Obertura Pública del Sobre 3: 30/04/2021 10:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Termini d'execució: 5,5 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 75.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 75.000,00 €