Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Serveis de gestió de manteniment, reparació i serveis auxiliars dels vehicles de la flota d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/69
 • Data de publicació de l'anunci: 12/03/2021 08:54 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/04/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: El procediment ha estat declarat desert per l'inadmissió de la única oferta presentada

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 377.207 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 114.305 €