Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición de las membranas instaladas en el biorreactor (MBR) de la EDAR de Vallvidrera

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/04
 • Data de publicació de l'anunci: 19/03/2021 12:44 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/04/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 14 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 137.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 137.000,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat