Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-DIV-4_6_2_01 - Construcción del respositorio de datos GIS basado en arquitectura ESRI

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: EXP. AB/ABAST/2021/11
  • Data de publicació de l'anunci: 06/04/2021 16:04 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 16/04/2021 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Termini d'execució: 13 meses
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 396.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 330.000,00 €