Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei d’assistència a l’operació i explotació dels sistemes de drenatge urbà d’Aigües de Barcelona

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2021/07
 • Data de publicació de l'anunci: 10/05/2021 15:23 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/06/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: Les ofertes s’hauran d’enviar mitjançant correu electrònic a l’adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 213.555,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 61.900,00