Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

P2ESJ00400 – Nou edifici Estació Transformadora per a Pous 1 i 2 de l’ETAP de St. Joan Despí

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/17
 • Data de publicació de l'anunci: 20/04/2021 09:35 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/04/2021 11:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 21 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 901.626,62 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 901.626,62 €