Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-B07-2_4_04 - Projecte Constructiu de Connexió DN 800 i DN 600 de la cota 130 a la cota 100 a Altures, T.M. Barcelona

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/14
 • Data de publicació de l'anunci: 20/04/2021 10:59 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/04/2021 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 5 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.485.338,03 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.485.338,03 €