Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Serveis de gestió de manteniment, reparació i serveis auxiliars dels vehicles de la flota d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/30
 • Data de publicació de l'anunci: 26/04/2021 11:24 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/06/2021 09:01 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/05/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: Les ofertes s'hauran d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): Un any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 377.207,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 114.305,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/06/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: AUTO OCHENTA Y OCHO, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 107.630,00 €