Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Serveis de gestió de manteniment, reparació i serveis auxiliars dels vehicles de la flota d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/30
  • Data de publicació de l'anunci: 26/04/2021 11:24 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/05/2021 12:00
  • Altra informació rellevant: Les ofertes s'hauran d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis