Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposició d’elements dels decantadors secundaris de l’EDAR Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/11
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/04/2021 17:27 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 13/04/2021 13:00

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 49 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 775.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 775.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 26/04/2021
 • Empresa adjudicatària: Ecología Técnica, S.A. (ECOTEC)
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 770.242,00 €