Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres corresponents a la rehabilitació del col·lector de Ctra. de l’aviació (el Prat de Llobregat)

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/23
  • Data de publicació de l'anunci: 20/07/2021 09:42 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 17/09/2021 12:00

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 14 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.241.178,76 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.241.178,76 €