Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Substitució, subministrament i muntatge de 3 cobertes de PRFV en els 3 espessidors de fang biològic a l’EDAR Sant Feliu de Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/16
 • Data de publicació de l'anunci: 29/04/2021 17:20 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/07/2021 08:18 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/05/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 29/06/2021 11:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 14 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 70.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 70.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 12/07/2021
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: DEPURAVALLES, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 69.894,00 €