Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de escaleras de acceso a decantadores primarios, reactores y decantadores secundarios de la EDAR BESÓS, y suministro y montaje de barandillas, tapas y anclajes

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/03
 • Data de publicació de l'anunci: 22/02/2017 12:40 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/06/2017 16:25 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/03/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 09/05/2017 10:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 175.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 175.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --