Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición de cubierta interior de los decantadores primarios de la EDAR Besós

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/21
 • Data de publicació de l'anunci: 05/05/2021 10:37 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/07/2021 13:02 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 30/04/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/06/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 01/07/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 22 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 560.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 560.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 09/07/2021
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 557.200,00 €