Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición de cubierta interior de los decantadores primarios de la EDAR Besós

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/21
 • Data de publicació de l'anunci: 05/05/2021 10:37 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 30/04/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/06/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 22 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 560.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 560.000,00 €