Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo Marco relativo al suministro de polielectrolito catiónico en emulsión para la deshidratación de fangos de la EDAR BESÓS

Estat: Modificació contractual formalitzada

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2021/02
 • Data de publicació de l'anunci: 21/05/2021 10:14 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 11/11/2021 12:51 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 17/05/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/07/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 21/10/2021 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 7.189.110,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.996.975,00 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/11/2021
 • Número de licitadors participants: 5
 • Empresa adjudicatària: SNF FLOERGER IBERICA, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.307.676 € (import estimat)
 • Empresa adjudicatària: KEMIRA IBÉRICA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 3.446.369 € (import estimat)