Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Adquisición licencias Oracle

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/24
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 01/06/2021 17:03 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/05/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 596.405,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 596.405,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 01/06/2021
 • Empresa adjudicatària: ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 596.405,00 €