Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-B09-1_3_02 – Adequació PLC's ETAP Besòs

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/10
  • Data de publicació de l'anunci: 03/06/2021 13:44 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/06/2021 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 8 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 554.857,26 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 554.857,26 €