Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació del col·lector de Ctra. de l’aviació al Prat de Llobregat i de les obres de reposició de la canonada d’impulsió de l’interceptor de Castelldefels

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/25
 • Data de publicació de l'anunci: 15/06/2021 15:51 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/02/2022 18:34 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 06/07/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 04/08/2021 10:00
 • Altra informació rellevant: Lot 2: Desestimat (8/2/2022)

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: Lot 1: 14,5 mesos / Lot 2: 13 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 50.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 50.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --