Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de 4.540 paneles filtrantes del tratamiento de microfiltración de agua regenerada de la ERA del Baix Llobregat

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/28
  • Data de publicació de l'anunci: 16/06/2021 10:17 GMT(+2:00)
  • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 11/06/2021
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 16/07/2021 12:00

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Subministrament
  • Termini d'execució: 3 meses
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 417 907.00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 417 907.00 €