Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

210DIV4101- Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema de cromatografia de gasos acoblat a espectròmetre de masses per anàlisi de compostos volàtils amb extracció purga & trampa (ATOMXYZ)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/18
 • Data de publicació de l'anunci: 22/06/2021 09:06 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/06/2021 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: L’execució del subministrament i posada en marxa de l’Equip de laboratori s’haurà de fer abans del 15 de novembre de 2021
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 130.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 130.000,00 €