Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Renovació de transformadors ET1 de l'EDAR de Sant Feliu del Llobregat

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/30
 • Data de publicació de l'anunci: 01/07/2021 16:45 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/07/2021 12:00

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 9 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 40.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 40.000,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat