Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Renovació de transformadors ET1 de l'EDAR de Sant Feliu del Llobregat

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/30
  • Data de publicació de l'anunci: 01/07/2021 16:45 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/07/2021 12:00

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Mixt
  • Termini d'execució: 9 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 40.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 40.000,00 €