Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Prova de panells filtrants del tractament de microfiltració d'aigua regenerada de l'ERA del Baix Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/27
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/07/2021 15:46 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 03/06/2021 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 03/06/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 4 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 35.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 35.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/06/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: Carles Valls Boixaderas (AIRE PURO)
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 35.000,00 €