Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei de gestió de recuperació de factures per a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/33
 • Data de publicació de l'anunci: 14/07/2021 12:30 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/10/2021 11:16 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/09/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 3 possibles prórrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 85.050,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 409.657,50 €
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 21/10/2021
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: PARÉS SEIXAS, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 42.525,00 €
 • Empresa adjudicatària: INTRUM JUSTITIA IBERICA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 42.525,00 €